Contact us


Address:No. 3, Haiyan Road, Haiyan Economic Development Zone, Jiaxing, Zhejiang


Phone:+86-15962288584

Email:hao.chu@hongmii.com

Message

  • captcha